10/08/2011: Εκλογές ΔΕΠ - Πρόσκληση σε Διενέργεια ΕκλογήςΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ  ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Ευρυζωνικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Και Τεχνο-Οικονομική Ανάλυση τους»

Ημερομηνία κατάθεσης Εισηγητικής έκθεσης: 27.07.2011

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού σώματος για διενέργεια εκλογής: 31.08.2011

 

Εκλεκτορικό σώμα

 1. Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοίωση Διακριτών Συμβάντων με Υπολογιστή», (ΦΕΚ 814/31.08.2010, τ. Γ΄)
 2. Βαμβακάρη Μαλβίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική – Θεωρία Πιθανοτήτων και Εφαρμογές», (ΦΕΚ 388/16.06.2011, τ. Γ΄)
 3. Βαρλάμης Ηρακλής, Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δεδομένων»,  (ΦΕΚ 750/4.09.2009)
 4. Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα, Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ευχρηστία Διαδικτυακών Τόπων και  Ηλεκτρονικό Εμπόριο», (ΦΕΚ 749/4.09.2009)
 5. Δεμέστιχας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων – Ευφυή Δίκτυα», (ΦΕΚ 1028/ 10-12-2007 τ. Γ΄)
 6. Καμαλάκης Θωμάς, Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές Επικοινωνίες και Τεχνοοικονομική Ανάλυσή τους», (ΦΕΚ 352/17.04.2008, τ. Γ΄)
 7. Κωνσταντίνου Φίλιππος, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Εφαρμογές στα Μικροκύματα», (ΦΕΚ 204/31.12.1996, τ. Ν.Π.Δ.Δ.)
 8. Μιχαήλ Δημήτριος, Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός», (ΦΕΚ 479/08.06.2010 τ. Γ΄)
 9. Νικολαΐδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα και Μοντελοποίηση Συστημάτων-Ψηφιακές Βιβλιοθήκες», (ΦΕΚ 352/17.04.2008, τ. Γ΄)
 10. Σοφιανοπούλου Χρυσούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης και της Πληροφορικής Κατάρτισης», (ΦΕΚ 544/25.06.2010, τ. Γ΄)
 11. Σφηκόπουλος Θωμάς, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές και Μικροκυματικές Επικοινωνίες Χωρίς Προκ.», (ΦΕΚ 190/23.10.1998, τ. Ν.Π.Δ.Δ.)