Αθήνα, 30/11/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει:

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Οπτικές Επικοινωνίες και Τεχνοοικονομική Ανάλυσή τους».

ΦΕΚ δημοσίευσης: 1015/18.11.2011, τ. Γ΄

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 31.01.2012.

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου (Χαροκόπου 89, 17671 Καλλιθέα) (πληροφορίες τηλ. 210954280-282, ώρες 10.00-14.00).

Κατεβάστε την ανακοίνωση