23/11/2012: Εκλογές ΔΕΠ - Αποτέλεσμα Εκλογής


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Στατιστική – Θεωρία Πιθανοτήτων και Εφαρμογές»

 

Ημερομηνία ΦΕΚ προκήρυξης: 167/14.02.2012, τ. Γ΄

Ημερομηνία σύγκλησης Γ.Σ.Ε.Σ. για ορισμό Εκλεκτορικού Σώματος: 21.06.2012

Εκλεκτορικό σώμα

 1. Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοίωση Διακριτών Συμβάντων με Υπολογιστή», (ΦΕΚ 814/31.08.2010, τ. Γ΄).
 2. Αντζουλάκος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πιθανότητες», (ΦΕΚ 238/11.08.2006, τ΄ Ν.Π.Δ.Δ).
 3. Γεωργίου Στέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχόλη Θετικών Επιστημών, Τμήμα Στατιστικής Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, με γνωστικό αντικείμενο «Συνδυαστική – Στατιστική», (ΦΕΚ 750/04.09.2009, τ. Γ΄)
 4. Δελλαπόρτας Πέτρος, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική», (ΦΕΚ 260/14.09.2006, τ. Γ΄).
 5. Κούτρας Μάρκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική και Εφαρμοσμένες Πιθανότητες», (ΦΕΚ 210/31.08.2000,  τ΄ Ν.Π.Δ.Δ.)
 6. Κουτρούβελης Ιωάννης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Γενικό Τμήμα, με γνωστικό αντικείμενο, «Εφηρμοσμένα Μαθηματικά, Συμπεριλαμβανομένης της Στατιστικής, για Μηχανικούς», (ΦΕΚ 82/23-5-1988, τ.Ν.Π.Δ.Δ.)
 7. Μαχαιράς Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Πιθανοτήτων», (ΦΕΚ 133/26.06.2001,  τ΄ Ν.Π.Δ.Δ.)
 8. Νικολαΐδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα και Μοντελοποίηση Συστημάτων-Ψηφιακές Βιβλιοθήκες», (ΦΕΚ 352/17.04.2008, τ. Γ΄)
 9. Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική ή Πιθανότητες», (ΦΕΚ 133/26.06.2001, τ΄ Ν.Π.Δ.Δ.)
 10. Παπαδάτος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών,  Τμήμα Μαθηματικών, με γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες και Στατιστική», (ΦΕΚ 294/02.05.2007, τ. Γ΄)
 11. Παπασταυρίδης Σταύρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, με γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα, Συνδυαστική, Πιθανότητες», (ΦΕΚ 177/29.10.1990, τ΄ Ν.Π.Δ.Δ.)

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 10.07.2012

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 1. Κούτρας Μάρκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική και Εφαρμοσμένες Πιθανότητες», (ΦΕΚ 210/31.08.2000,  τ΄ Ν.Π.Δ.Δ.)
 2. Παπαδάτος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών,  Τμήμα Μαθηματικών, με γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες και Στατιστική», (ΦΕΚ 294/02.05.2007, τ. Γ΄)
 3. Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική ή Πιθανότητες», (ΦΕΚ 133/26.06.2001, τ΄ Ν.Π.Δ.Δ.)

Ημερομηνία κατάθεσης Εισηγητικού Σημειώματος: 26.10.2012

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού σώματος για διενέργεια εκλογής: 22.11.2012
Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Βαμβακάρη Μαλβίνα   
Αριθμός παρόντων Εκλεκτόρων: 11
Σύνολο θετικών ψήφων: 11