11/09/2013: Επιστολή "Γιατί η Πληροφορική θα πρέπει να είναι πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα"