09/05/2014: Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας Τμήματος


Αθήνα, 09/05/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ωράριο της Γραμματείας του Τμήματος διαμορφώνεται ως εξής:

Προπτυχιακοί Φοιτητές: Καθημερινά 10:00-14:00

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: Καθημερινά 10:00-14:00, Δευτέρα - Πέμπτη 16:00-19:00

Η Γραμματεία θα παραμένει κλειστή καθημερινά 14:00-16:00.

 

Από τη Γραμματεία