ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΟΜΗΡΟΥ 9, 17778, ΤΑΥΡΟΣ – ΤΗΛ.: 210-9549400/402, ΦΑΞ: 210-9549401

Ταύρος, 24/11/2014


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ(με Σειρά Προτίμησης) ΕΤΟΥΣ 2014-15

Ανακοινώνεται ότι κατόπιν της υπ. αριθμ. 23/21.11.2014 Γ.Σ. του Τμήματος εγκρίνεται η εγγραφή των παρακάτω φοιτητών. Παρακαλούνται οι κάτωθι επιτυχόντες όπως προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής το Αποφοιτήριο (Διαγραφή) ή την αίτηση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης (με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα προέλευσης) προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής.

Δείτε εδώ τον πίνακα