Σας προσκαλούμε στην 89η Ορκωμοσία των νέων Πτυχιούχων και Διδακτόρων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ"

  • ώρα 10.00

       ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Τμήμα Γεωγραφίας

- Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

       - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου»

  • ώρα 12:00

       ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

       Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

- Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

- Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

- "Πληροφορική και Τηλεματική"

- "Εφαρμοσμένη Πληροφορική"

- "Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική"

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

  • ώρα 13.30

        Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών

        Τμήματος Γεωγραφίας

        Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής

 

  • Παρακαλούνται οι προς ορκωμοσία φοιτήτριες και φοιτητές να βρίσκονται στον χώρο του Πανεπιστημίου τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης της ορκωμοσίας τους και να τηρούν τυχόν ειδικότερες οδηγίες που θα λάβουν από τις Γραμματείες των Τμημάτων τους. 
  • Για την ασφαλή και εύρυθμη διεξαγωγή της Τελετής, επισημαίνεται ότι στον χώρο του Αμφιθεάτρου θα επιτρέπονται μόνο καθήμενες/καθήμενοι, ενώ δεν θα είναι δυνατή η αποχώρηση από το Αμφιθέατρο πριν το πέρας της Τελετής. 
  • Η ως άνω διαδικασία τελεί υπό τους όρους και προϋποθέσεις της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις