Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής παρέχει στους φοιτητές/ απόφοιτους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον σχετικό Πρόγραμμα Σπουδών και να λάβουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) θα οδηγήσει σε βεβαίωση που θα απονέμεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με την οποία θα πιστοποιείται η απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και αποβλέπει στην ενσωμάτωση της θεωρίας στην πράξη, καταδεικνύοντας ότι η διδασκαλία είναι μια ενιαία, ανοιχτή και μη τυποποιημένη διαδικασία και προσφέρει πολύτιμες εμπειρίες για τη δόμηση ενός σύγχρονου μαθησιακού, μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος, με κατάλληλη αξιοποίηση της μεθοδολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η απονομή Π.Π.Δ.Ε. θα γίνεται σε όσους από τους φοιτητές ή και τους αποφοίτους του Τμήματος παρακολουθήσουν επιτυχώς τα οριζόμενα ψυχοπαιδαγωγικά μαθήματα σύμφωνα με το πλαίσιο που περιγράφεται. Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η ελληνική.

Βασικές προϋποθέσεις για χορήγηση Π.Π.Δ.Ε σε φοιτητές/τριες

Οι φοιτητές/τριες του τμήματος θα πρέπει να δηλώνουν στη Γραμματεία, στην αρχή του 5ου εξαμήνου, αν θέλουν να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών για την απόκτηση του Π.Π.Δ.Ε. Εφόσον επιλέξουν να αποκτήσουν το Π.Π.Δ.Ε είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν επιτυχώς την οριζόμενη ομάδα μαθημάτων:

  1. Πληροφορική και εκπαίδευση
  2. Διδακτική της Πληροφορικής
  3. Διδακτική της ρομποτικής και εκπαίδευση STEM
  4. Παιδαγωγική ψυχολογία
  5. Πρακτική Άσκηση

Τα μαθήματα «Πληροφορική και εκπαίδευση», «Διδακτική της Πληροφορικής», «Διδακτική της ρομποτικής και εκπαίδευση STEM», «Παιδαγωγική ψυχολογία» διδάσκονται στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής.

Επιπλέον στο Πρόγραμμα Σπουδών για την απόκτηση του Π.Π.Δ.Ε από το Τμήμα εντάσσεται και «Πρακτική Άσκηση», που περιλαμβάνει ογδόντα (80) ώρες παρακολούθησης, προετοιμασίας και διδασκαλίας σε σχολεία. Ο συντονισμός και η οργάνωση της θα γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος “Διδακτική της Πληροφορικής”. Η πρακτική άσκηση δεν αξιολογείται με βαθμό και θα δίνεται σχετική βεβαίωση εφόσον ολοκληρωθεί.

Για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος η Π.Α. για την απόκτηση του Π.Π.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια έχει ήδη εκπονήσει Π.Α. σε άλλον, μη εκπαιδευτικό φορέα θα πρέπει να πραγματοποιήσει και δεύτερη Πρακτική Άσκηση σε σχολείο (όχι όμως ενταγμένη στο ΕΣΠΑ) με σκοπό την απόκτηση του Π.Π.Δ.Ε.

Για να απονεμηθεί στον φοιτητή/τρια το Π.Π.Δ.Ε ο φοιτητής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα προαναφερθέντα μαθήματα και να έχει ολοκληρώσει και την πρακτική άσκηση. Εφόσον πληρούνται και δυο παραπάνω προϋποθέσεις θα εκδίδεται το Π.Π.Δ.Ε.

Βασικές προϋποθέσεις για χορήγηση Π.Π.Δ.Ε σε απόφοιτους

Στην έναρξη κάθε έτους, δίνεται δυνατότητα στους απόφοιτους του Τμήματος να αποκτήσουν το Π.Π.Δ.Ε. Οι απόφοιτοι ενημερώνονται ότι το Τμήμα παρέχει Πρόγραμμα Σπουδών για την απόκτηση Π.Π.Δ.Ε και εφόσον θέλουν να το αποκτήσουν θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς όσα από τα μαθήματα της οριζόμενης ομάδας μαθημάτων, (Πληροφορική και εκπαίδευση, Διδακτική της Πληροφορικής, Διδακτική της ρομποτικής και εκπαίδευση STEM, Παιδαγωγική ψυχολογία), δεν βρίσκονται στην αναλυτική βαθμολογία τους ή στο παράρτημα διπλώματος. Ο απόφοιτοι θα παρακολουθούν τα μαθήματα στις προκαθορισμένες ώρες και ημέρες του προπτυχιακού προγράμματος και θα ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση όπως και οι φοιτητές.

Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για απόκτηση Π.Π.Δ.Ε. φοιτητές/τριες και απόφοιτοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματός (στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους μετά από σχετική Ανακοίνωση)

 

Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης για παρακολούθηση του προγράμματος Π.Π.Δ.Ε. θα έχουν:

  1. οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,
  2. οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τα 2 πρώτα έτη σπουδών και οφείλουν έως 4 μαθήματα,
  3. οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα 3 πρώτα έτη σπουδών και εφεξής (4ετείς κ.ο.κ.) εφόσον οφείλουν έως 6 μαθήματα επισημαίνοντας ότι από τα 2 πρώτα έτη σπουδών δεν θα πρέπει να οφείλουν περισσότερα από 4 μαθήματα.

Κριτήρια κατάταξης των αιτούντων:

  1. βαθμός πτυχίου για τους αποφοίτους και
  2. μέσος όρος βαθμολογίας μέχρι την ημερομηνία της αίτησής τους, για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Η όλη διαδικασία χορήγησης Π.Π.Δ.Ε. από το Τμήμα σε φοιτητές/τριες ή και αποφοίτους του Τμήματος είναι δωρεάν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Διάρκεια φοίτησης στο Π.Π.Δ.Ε

Οι φοιτητές/τριες και οι απόφοιτοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια ενός (1) ακαδημαϊκού έτους. Σε διαφορετική περίπτωση διαγράφονται από το Π.Π.Δ.Ε και για να ενταχθούν πάλι θα πρέπει να κάνουν αίτηση την επόμενη χρονιά.

 

Υπεύθυνες για τη χορήγηση του Π.Π.Δ.Ε είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χ. Σοφιανοπούλου και η Δρ. Ευαγγελία Φιλιοπούλου (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)