ΥΠ06 - Σήματα και Συστήματα

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ06

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 4

Μονάδες ECTS: 6

URL: http://eclass.hua.gr/courses/DIT108/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στο σπουδαστή μία γενική και εισαγωγική θεώρηση των
σημάτων σε σχέση με τα συστήματα τα οποία τα παράγουν, εστιάζοντας κυρίως στα γραμμικά.
Πρόκειται για γνώσεις βασικές για τη σχεδίαση συστημάτων επεξεργασίας φωνής, επεξεργασίας
εικόνων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, συστημάτων αυτοματισμών, ρομποτικής κλπ. και βοηθάει
τόσο στην κατανόηση των σύγχρονων πολύπλοκων συστημάτων, αλλά και στην μοντελοποίησή τους.
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να γνωρίζουν:
Βασικές έννοιες σημάτων και συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου
Βασικές ιδιότητες των συστημάτων, καθώς και τις ιδιότητες των γραμμικών χρονικά
αναλλοίωτων συστημάτων.
Βασικές ιδιότητες των μετασχηματισμών Fourier
Τις έννοιες της γραμμικής και κυκλικής συνέλιξης.
Το γρήγορο μετασχηματισμό Fourier.

Το μετασχηματισμό z και μετασχηματισμό Laplace.

Περιεχόμενο

Βασικές έννοιες σημάτων και συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου.
Οι έννοιες της στασιμότητας και της εργοδικότητας.
Βασικές ιδιότητες συστημάτων, γραμμικά χρονικά αναλλοίωτα συστήματα.
Ευστάθεια συστημάτων.
Σειρές Fourier.
Βασικές ιδιότητες των μετασχηματισμών Fourier και ορθογώνιοι μετασχηματισμοί.
Οι έννοιες της γραμμικής και κυκλικής συνέλιξης.
Γρήγορος μετασχηματισμός Fourier.
Μετασχηματισμός z και μετασχηματισμός Laplace.
Εξισώσεις Διαφορών. Απόκριση συχνότητας,
Συνάρτηση μεταφοράς και πραγματοποίηση συστημάτων.
Δειγματοληψία ιδανική και πραγματική, θεώρημα του Nyquist.
Χαμηλοπερατά φίλτρα.
Μεταβλητές κατάστασης και παράσταση του συστήματος. Θεωρία τυχαίου σήματος.

Τρόπος Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση

Βιβλιογραφία

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σ. Θεοδωρίδης, Κ. Μπερμπερίδης, Λ. Κωφίδης. ISBN13 9789604021147. 2005
2. Σήματα, συστήματα και αλγόριθμοι. Ν. Καλουπτσιδης. ISBN 9789607140401. 1994

ieee transactions on signal processing