ΕΠ49 - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ49

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 5

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/LANGUAGES108/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν τις παρακάτω γνώσεις και ικανότητες:
Θα περιγράφουν και εξηγούν τις βασικές τεχνικές αναζήτησης επιχειρηματικής ευκαιρίας και παραγωγής καινοτόμων ιδεών με πρόταση αξίας για τους δυνητικούς πελάτες,
Θα εφαρμόζουν τεχνικές σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης μιας νέας υπηρεσίας / προϊόντος,
Θα αναγνωρίζουν τους κρίσιμους παράγοντες και τους απαραίτητους πόρους (ανθρώπινους και μη) για τη δημιουργία και επιτυχία μιας νέας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας,
Θα συντάσσουν επιχειρηματικά σχέδια και παρουσιάσεις για λήψη χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων,
Θα σχεδιάζουν διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα στο επιχειρείν,
Θα διεξάγουν έρευνα πεδίου με πιθανούς χρήστες του/ης προϊόντος/υπηρεσίας για επικύρωση και αξιολόγηση και
Θα χρησιμοποιούν πλατφόρμες ανάπτυξης και εργαλεία σχεδιασμού νέων προϊόντων/ υπηρεσιών.

Περιεχόμενο

Το μάθημα έχει στόχο την κατανόηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και την εφαρμογή στην πράξη των σταδίων της ανάπτυξης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Θα αποκτηθούν και θα δοκιμαστούν στην πράξη γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες σχετικά με όλον τον κύκλο της επιχειρηματικότητας, από την διερεύνηση / εντοπισμό καινοτομίας και επιχειρηματικής ευκαιρίας και την αξιολόγησή της, στη δημιουργία ομάδας για την ανάπτυξη σχεδίου, την πελατοκεντρική σχεδίαση - ανάπτυξη του προϊόντος/ υπηρεσίας/ λύσης που θα φέρει αξία και καινοτομία μέχρι και τη δημιουργία της νεοφυούς επιχείρησης και την εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την εκθετική ανάπτυξη. Επιπροσθέτως θα υπάρχει ανάλυση επί του ψηφιακού επιχειρείν και των δυνατοτήτων νέων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε καινοτομίες/ επιχειρηματικές ιδέες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο ομαδικής εργασίας.
Kάθε διάλεξη θα αποτελείται από θεωρητικό μέρος ανάλυσης των βασικών θεμάτων που άπτονται την επιχειρηματικότητας ως επίσης και από πρακτικό μέρος όπου οι φοιτητές/τριες σε ομάδες θα αναπτύξουν μια εικονική νεοφυή επιχείρηση έντασης γνώσης σε ένα τομέα της επιλογής τους (ψηφιακό ή μη). Ο προγραμματισμός διαλέξεων και τα περιεχόμενα αυτού φαίνονται ως ακολούθως:
• Η επιχειρηματικότητα και η Επιχειρηματική Νοοτροπία
• Ο/Η επιχειρηματίας και η Επιχειρηματική Ομάδα
• Μορφές επιχειρηματικότητας
• Τύποι επιχειρήσεων και Νομικά θέματα
• Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
• Στρατηγική Διοίκηση της Καινοτομίας
• Επιχειρηματική ιδέα και ευκαιρία και σχεδιαστική σκέψη
• Επιχειρηματικά μοντέλα και Επιχειρηματικός καμβάς
• Σχεδιασμός πρότασης αξίας και 10 τύποι καινοτομίας
• Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
• Σύνταξη και αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου
• Σύνταξη και αξιολόγηση παρουσιάσεων για πελάτες και δυνητικούς επενδυτές
To πρακτικό σκέλος του μαθήματος θα αφορά τη Σχεδίαση και ανάπτυξη πρωτοτύπου υπηρεσίας / προϊόντος για πειραματισμό με πρότασης αξίας σε πελάτες (Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Λιτή επιχειρηματική εκκίνηση και Ελάχιστο Βιώσιμο Προϊόν) και θα τρέχει παράλληλα με τα προαναφερθέντα θεωρητικά σκέλη.

Τρόπος Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση 50%
Εργασία 50%

Βιβλιογραφία

Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικό Σχέδιο, Κατερίνα Σαρρή Σταυρούλα Λασπίτα, Εκδόσεις Τζιόλα ISBN 978-960-418-917-5
Kαινοτομία και Επιχειρηματικότητα John Bessant & Joe Tidd, 3η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 978-960-418-603-7.
A. Osterwalder και Y. Pigneur “Business Model Generation”, J. Wiley, 2010.