Πτυχιακές Εργασίες

 Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

 Βίντεο παρουσίασης του νέου πλαισίου Πτυχιακών Εργασιών (με οδηγίες για την ανάθεση, εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της) 

 Διαφάνειες παρουσίασης του νέου πλαισίου Πτυχιακών Εργασιών

 

Αίτηση ανάθεσης πτυχιακής εργασίας