ΕΠ30 - Υπηρεσίες και Συστήματα Διαδικτύου

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ30

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 6

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT220/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Σκοπός είναι η κατανόηση των διαφόρων τύπων υπηρεσιών και δεδομένων διαθέσιμων στο διαδίκτυο καθώς και η απόκτηση δεξιοτήτων στην κατανάλωση και χρήση τους με βάση τις κυρίαρχες αυτή τη στιγμή τεχνολογίες. Επίσης στόχος είναι η κατανόηση και ο χειρισμός των βασικών μεθόδων επικοινωνίας, η ικανότητα εκμετάλλευσης, διασύνδεσης και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας με βάση τα δεδομένα, χρησιμοποιώντας βασικές τεχνολογίες και αποκτώντας συνδυαστική λογική όσον αφορά τις διαθέσιμες πηγές, Γνωριμία με σύγχρονες πλατφόρμες καθώς και με τα βασικότερα στρώματα των υπολογιστικών νεφών.

Περιεχόμενο

Ανοικτές Πηγές Δεδομένων κοινωνικά δίκτυα και APIs, έξυπνες πόλεις, δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, Υπηρεσίες Διαδικτύου και Υπηρεσιοστρεφείς υλοποιήσεις, Πρωτόκολλο REST, Σύνθεση υπηρεσιών και δημιουργία ροών εργασίας, Αφαιρετικά Στρώματα Διασύνδεσης, Το μοντέλο προστιθέμενης αξίας DIKW, L αρχιτεκτονές διασύνδεσης και επεξεργασίας δεδομένων, κοινά εργαλεία ανοικτού κώδικα κατά περίπτωση
Συστήματα μετάδοσης πληροφορίας μηνυμάτων messaging, Πρωτόκολλο AMQP, Σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων μετάδοσης μηνυμάτων, μοντέλα δικαιωμάτων, πρόσβασης και διαχωρισμού πληροφορίας
Εισαγωγή στα υπολογιστικά νέφη, βασικές έννοιες υπηρεσιών και υποδομών, είδη υπολογιστικού νέφους (IaaS/PaaS/SaaS), σχεδιασμός εφαρμογών και πλατφορμών Νέφους, μελέτη περίπτωσης του Openstack

Τρόπος Αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση 50%, Εργασία εξαμήνου 50%
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία με Έκθεση / Αναφορά

Βιβλιογραφία

Δουληγερης Χ., Μαυροποδη Δ., Κοπανακη Ε., Καραλης Α., Τεχνολογιες Και Προγραμματισμος Στον Παγκοσμιο Ιστο, Εκδοσεις Νεων Τεχνολογιων Μον. ΕΠΕ, 2017

Cloud Computing Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική 1η Εκδ.
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658783
Έκδοση: 1η Εκδ./2015
Συγγραφείς: Ricardo Puttini, Thomas Erl, Zaigham Mahmood
ISBN: 9789605126865
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ

Βακαλη Α., Παπαμητσιου Ζ. , Πληροφοριακα Συστηματα Παγκοσμιου Ιστου, Εκδοσεις Νεων Τεχνολογιων, 2012

FGCS,
IEEE Transactions on Services Computing,
Journal of Systems and Software