ΥΠ23 - Τεχνητή Νοημοσύνη

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ23

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 6

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT231/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε βασικές έννοιες Τεχνητής Νοημοσύνης και η κατανόηση επιλεγμένων μεθόδων αναζήτησης λύσης, αναζήτησης με αντιπάλους, ενισχυτικής μάθησης και προβλημάτων ικανοποίησης περιορισμών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να κατανοεί και να εφαρμόζει ενδεικτικές μεθόδους από κάθε κατηγορία ώστε να επιλύσει πρακτικά προβλήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Περιεχόμενο

- Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη
- Χώροι καταστάσεων και επίλυση προβλημάτων με αναζήτηση
- Οι αλγόριθμοι αναζήτησης DFS, BFS, UCS και επαναληπτικής εμβάθυνσης
- Αναζήτηση με πληροφόρηση. Αλγόριθμοι άπληστης αναζήτησης και ο αλγόριθμος A*
- Αναζήτηση με αντιπάλους. Οι αλγόριθμοι Minimax, Expectimax και παραλλαγές τους
- Ωφέλεια πρακτόρων σε προβλήματα αναζήτησης
- Μη ντετερμινιστικά προβλήματα αναζήτησης και διαδικασίες αποφάσεων Markov
- Οι αλγόριθμοι επανάληψης αξίας, αξιολόγησης πολιτικής και επανάληψης πολιτικής
- Ενισχυτική μάθηση. Μάθηση με και χωρίς μοντέλα
- Ο αλγόριθμος εκμάθησης χρονικών διαφορών (TD-learning) και ο αλγόριθμος Q-μάθησης
- Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών
- Αναζήτηση backtracking με συνέπεια ακμών
- Αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης και παραλλαγές τους

Τρόπος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση 80% που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 20%

Βιβλιογραφία

1. Ι. Βλαχάβα, Π. Κεφαλά, Ν. Βασιλειάδη, Φ. Κόκκορα και Η. Σακελλαρίου. Τεχνητή Νοημοσύνη, 4η Έκδοση 2020. Εκδοτικός οίκος Εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας
2. W. Ertel, Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη, 2η Έκδοση 2019, Εκδ. Φούντα
3. Stuart Russell and Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Μodern Approach, Prentice Hall, 4th Edition 2020

Περιοδικά (ενδεικτικά):

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
Engineering Applications of Artificial Intelligence
Expert Systems with Applications
Journal of Machine Learning Research
Journal of Artificial Intelligence Research
Neural Computing and Applications
International Journal of Computer Vision

Συνέδρια (ενδεικτικά):

Neural Information Processing Systems
International Conference on Learning Representations
AAAI Conference on Artificial Intelligence
Computer Vision and Pattern Recognition
International Conference on Computer Vision
International Joint Conference on Artificial Intelligence