ΕΠ21 - Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ21

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 7

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT151/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών,
αναφορικά με τη σχεδίαση, τη λειτουργία και τα θέματα που αναφαίνονται σχετικά με τη διαχείριση
συστημάτων κινητών επικοινωνιών

Περιεχόμενο

Επισκόπηση δικτύων κινητών επικοινωνιών με έμφαση στα δίκτυα 2ης γενιάς GSM και
3ης γενιάς UMTS. Αρχιτεκτονική δικτύων κινητών επικοινωνιών υποσυστήματα,
λειτουργικά επίπεδα, φυσική αρχιτεκτονική, ραδιοκάλυψη, κινητικότητα. Διαχείριση
ραδιοδιαύλων λειτουργίες και διαδικασίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων, διαδικασία
διαπομπής, διαπομπή σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική. Διαχείριση κινητικότητας
διαδικασίες εντοπισμού και ενημέρωσης θέσης. Διαχείριση επικοινωνίας έλεγχος,
εγκατάσταση και απόλυση κλήσης, συμπληρωματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
μηνυμάτων. Συστήματα και τυποποιήσεις GSM, HSCSD και GPRS, UMTS.
Σηματοδοσία κοινού διαύλου, σύστημα SS7, πρωτόκολλα σηματοδοσίας. Συστήματα 4ης και 5ης γενιάς - επισκόπηση

Τρόπος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση 100% που περιλαμβάνει: Θεωρία Ασκήσεις

Βιβλιογραφία

Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, Έκδοση 1η, Κανάτας Αθανάσιος, Κωνσταντίνου Φίλιππος, Πάντος Γεώργιος, ISBN: 978-960-7182-06-7, Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΙΑ ΟΕ 2. Δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, Έκδοση 2η έκδ, Θεολόγου Μ., ISBN: 978- 960-418-278-7, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ ΥΙΟΙ Ο.Ε.

.