ΕΠ43 - Διδακτική ρομποτικής και εκπαίδευση STEM

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ43

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 7

Μονάδες ECTS: 5

URL:

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες/τες:
Να ενημερωθούν για σύγχρονές θεωρίες και τάσεις της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στο τομέα της ρομποτικής στην εκπαίδευση.
Να αναπτύξουν προγραμματιστικές δεξιότητες σε STEM περιβάλλον.
Να εξοικειωθούν με τεχνολογικά μέσα που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση.

Περιεχόμενο

Θεωρίες μάθησης και διδακτικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται στο STEM, Σχεδιασμός διδακτικών σεναρίων, Διδακτικά σενάρια, Ειδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και STEM, Υλικά για εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEM, Λογισμικά υποστήριξης STEM, Εκπαιδευτική Ρομποτική, Διδακτικές μεθοδολογίες στη ρομποτική.

Τρόπος Αξιολόγησης

Γραπτή Αναφορά
Γραπτή Εργασία

Βιβλιογραφία

Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Αναπτυξιακές Πλατφόρμες Ρομποτικής και IoT Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος, Ξενάκης Απόστολος, Ψυχάρης Σαράντος, Σταμούλης Γεώργιος. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ ΥΙΟΙ Α.Ε.
Διδακτική και Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων STEM και ΤΠΕ. Ψυχάρης Σαράντος, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ ΥΙΟΙ Α.Ε.