ΥΠ20 - Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ20

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 7

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT265/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

- Κατανόηση βασικών αρχών και γνωσιακών μοντέλων στην αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη μηχανή
- Κατανόηση των βασικών αρχών στη σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων
- Εμπέδωση διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων
- Ανάλυση βασικών αρχών της εξηγήσιμη τεχνητής νοημοσύνης
- Ανάλυση και κατανόηση βασικών κατηγοριών μεθόδων εξηγήσιμης τεχνητής νοημοσύνης (εξηγήσιμες, καθολικές και τοπικές μέθοδοι)
- Κατανόηση των βασικών αρχών της βαθιάς μάθησης
- Ανάλυση μεθόδων για την εξαγωγή εξηγήσεων από νευρωτικά δίκτυα αποφάσεων

Περιεχόμενο

Εβδομάδα 1: Εισαγωγή στο μάθημα
Εβδομάδα 2: Αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής
Εβδομάδα 3: Σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων
Εβδομάδα 4: Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων
Εβδομάδα 5: Εισαγωγή στην εξηγήσιμη τεχνητή νοημοσύνη
Εβδομάδα 6: Εξηγήσιμη τεχνητή νοημοσύνη: Εξηγήσιμα μοντέλα
Εβδομάδα 7: Εξηγήσιμη τεχνητή νοημοσύνη: Εξηγήσιμα μοντέλα και καθολικές μέθοδοι
Εβδομάδα 8: Εξηγήσιμη τεχνητή νοημοσύνη: Καθολικές και τοπικές μέθοδοι
Εβδομάδα 9: Εξηγήσιμη τεχνητή νοημοσύνη: Τοπικές μέθοδοι
Εβδομάδα 10: Εισαγωγή στη βαθιά μάθηση
Εβδομάδα 11: Εξηγήσιμη τεχνητή νοημοσύνη: Εξηγήσεις νευρωνικών δικτύων
Εβδομάδα 12: Εξηγήσιμη τεχνητή νοημοσύνη: Εξηγήσεις νευρωνικών δικτύων (2)
Εβδομάδα 13: Επίλυση αποριών για τις εργασίες του μαθήματος

Τρόπος Αξιολόγησης

- Εργασία: Σχεδίαση διαδραστικού συστήματος και εφαρμογή μεθόδων εξηγήσιμης τεχνητής νοημοσύνης.
- Γραπτή εξέταση: Ερωτήσεις ανάπτυξης και πολλαπλής επιλογής.

Βιβλιογραφία

- "Επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή", 3η Έκδοση, Dix Alan J.,Finlay Janet E.,Abowd Gregory D.,Beale Russell
- "Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή", 2η έκδοση, Ν. Αβούρης, Χ. Κατσάνος, Κ. Μουστάκας, Ν. Τσέλιος
- “Interpretable Machine Learning”, C. Molnar, 2020, https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/

- Jacko, Julie A., ed. "Human computer interaction handbook: Fundamentals, evolving technologies, and emerging applications." (2012).
- Adadi, Amina, and Mohammed Berrada. "Peeking inside the black-box: a survey on explainable artificial intelligence (XAI)." IEEE access 6 (2018): 52138-52160.
- Arrieta, Alejandro Barredo, Natalia Díaz-Rodríguez, Javier Del Ser, Adrien Bennetot, Siham Tabik, Alberto Barbado, Salvador García et al. "Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI." Information fusion 58 (2020): 82-115.