ΥΠ27 - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ27

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 7

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT203/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει:
Επαφή με τη διεπιστημονική τεχνολογική, οικονομική, νομική, κοινωνική οριοθέτηση της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης και της ιδιωτικότητας
Εξοικείωση με τα ζητήματα ασφάλειας και τις συμμετέχουσες τεχνολογίες στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα
Κατανόηση και δυνατότητα ανάλυσης ευπαθειών, απειλών και επιπτώσεων επιθέσεων στα πληροφοριακά συστήματα
Αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια για τη θωράκιση του πληροφοριακού συστήματος από απειλές και κινδύνους

Περιεχόμενο

Εννοιολογική Θεμελίωση Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας.
Έλεγχος Πρόσβασης. Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση.
Αρχές Κρυπτογραφίας και Κρυπτανάλυσης. Συμμετρική και Ασύμμετρη Κρυπτογραφία. Πιστοποιητικά. Ψηφιακές Υπογραφές.
Ασφάλεια Λειτουργικών Συστημάτων, Βάσεων Δεδομένων και Δικτύων.
Κακόβουλο Λογισμικό. Υπηρεσίες Διαδικτύου και Ασφάλεια.
Τεχνολογίες Εμπιστοσύνης.
Ζητήματα Ασφάλειας στο Απανταχού Υπολογίζειν Υποδομές Πλέγματος και Υπολογιστικού Συννέφου, Διαδίκτυο Πραγμάτων. Εφαρμογές-Μελέτη Περιπτώσεων.
Προσωπικά Δεδομένα. Ιδιωτικότητα. Νομικό Πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και Ηθικά Ζητήματα.

Τρόπος Αξιολόγησης

γραπτή εξέταση

Βιβλιογραφία

1. Ασφάλεια Πληροφοριών & Συστημάτων στον Κυβερνοχώρο. Σωκράτης Κ. Κάτσικας , Στέφανος Γκρίτζαλης, Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης. ISBN 978-960-578-064-7. 2021
2. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ:ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.STALLINGS WILLIAM. ISBN13 9789605080341. 2012

ACM Transactions on Privacy and Security
International Journal of Information Security. Springer