ΕΠ02 - Προγραμματισμός Συστημάτων

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ02

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 8

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT137/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις σύνθετες έννοιες από την περιοχή των λειτουργικών συστημάτων και των γλωσσών προγραμματισμού που αφορούν τον ταυτόχρονο προγραμματισμό και τις απαιτήσεις συνέπειας και ορθής λειτουργίας. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν:
-Κατανόηση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τον διαμοιρασμό πόρων στον ταυτόχρονο προγραμματισμό
-Ικανότητα δημιουργίας λογισμικού με βάση τις αρχές του ταυτόχρονου προγραμματισμού
-Γνωριμία και πρακτική εξάσκηση με ένα σύνολο τεχνικών εξασφάλισης της συνέπειας εκτέλεσης
- Σύνδεση της συγγραφής λογισμικού με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενός Λειτουργικού Συστήματος

Περιεχόμενο

Ταυτόχρονος υπολογισμός, Πολυνηματικός Υπολογισμός, Συγχρονισμός διεργασιών και νημάτων, Παραδείγματα και τεχνικές συγχρονισμού, Κοινόχρηστη μνήμη, Πολυπύρηνα Συστήματα, Μεταβλητές Συνθήκης, Εργαστηριακά παραδείγματα και πρακτική εξάσκηση σε C, Συγχρονισμός και Ταυτοχρονισμός στις Βάσεις δεδομένων (σχεσιακές και μη), Ανοχή σε σφάλματα, Εργαστήριο: Σύνθετα παραδείγματα

Τρόπος Αξιολόγησης

Γραπτή Εξέταση ή Εργασία

Βιβλιογραφία

1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΟΥΣ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68386127
Έκδοση: 1η/2017
Συγγραφείς: ARMANDO FOX, DAVID PATTERSON
ISBN: 978-960-461-784-5
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

2. Αρχές Προγραμματισμού με Ταυτοχρονισμό και Κατανομή Λογισμικού, 2η Έκδοση
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50655947
Έκδοση: 2η/2015
Συγγραφείς: Ben-Ari
ISBN: 978-960-418-591-7
Τύπος: Σύγγραμμα

3. ΣΚΕΨΟΥ ΣΕ PYTHON
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94644736
Έκδοση: 2η Αμερικανική/2020
Συγγραφείς: ALLEN B. DOWNEY
ISBN: 978-960-645-090-7
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

Concurrency and Computation: Practice and Experience
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems