Κατατακτήριες Εξετάσεις

Σύμφωνα με την 141/19.05.2022 Συνέλευση Τμήματος τα εξεταζόμενα μαθήματα για τους υπό κατάταξη πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ (άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α' 260) είναι τα εξής:

 1. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Εισαγωγή στις Πιθανότητες (Βαθμολογητές: Βαμβακάρη Μ., Μιχαλακέλης Χ.)
 2. Προγραμματισμός (Βαθμολογητές: Δίου Χ., Τσερπές Κ. )
 3. Ψηφιακή Τεχνολογία και Εφαρμογές Τηλεματικής(Βαθμολογητές: Σταμάτη Μ., Ριζομυλιώτης Π.)

 

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται ως εξής:

 

1. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Εισαγωγή στις Πιθανότητες

Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (Πίνακες, Ορίζουσες Απευθείας και Επαναληπτικές Μέθοδοι Επίλυσης Γραμμικών Συστημάτων), Εξισώσεις Διαφορών (Ομογενείς Γραμμικές, Γραμμικές), Λογισμός Συναρτήσεων (Ακρότατα Συναρτήσεων δύο μεταβλητών, Σειρές Taylor, Επαναληπτικές Μέθοδοι Υπολογισμού Ριζών Συναρτήσεων, Πολυωνυμική Παρεμβολή Lagrange και Newton, Προσέγγιση Συναρτήσεων), Ολοκληρωτικός λογισμός (Διπλά Ολοκληρώματα, Γενικευμένα Ολοκληρώματα, Επικαμπύλια Ολοκληρώματα, Αριθμητική Ολοκλήρωση), Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (Ομογενείς - Γραμμικές - Γραμμικές Β’ τάξεως, Γραμμικά Συστήματα, Αριθμητική Επίλυση), Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (Δευτέρας Τάξεως, Συνοριακές Συνθήκες, Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων Ελλειπτικού-Υπερβολικού-Παραβολικού Τύπου), Σειρές Fourier, Μιγαδικές Συναρτήσεις (Αναλυτικές, Ολοκλήρωση), Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα (Υπολογισμός απευθείας και επαναληπτικά), Αξιώματα πιθανότητας, Δεσμευμένη πιθανότητα, Ανεξαρτησία, Τυχαίες μεταβλητές κατανομές και συναρτήσεις πυκνότητας. Συναρτήσεις μιας τυχαίας μεταβλητής. Μέση τιμή και απόκλιση. Ροπές. Χαρακτηριστική συνάρτηση. Τυχαία διανύσματα. Κατανομές. Πυκνότητες. Συναρτήσεις τυχαίων διανυσμάτων. Ροπές, δεσμευμένη μέση τιμή. Εκτίμηση ελάχιστων τετραγώνων. Ακολουθίες τυχαίων μεταβλητών και σύγκλιση. Οριακά θεωρήματα.

 

Βιβλιογραφία

 • ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ Γ., ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 2004, ΑΘΗΝΑ
 • SOKOLNIKOFFI. S., REDHEFFERR.M., ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Μ.Π., 2001, ΑΘΗΝΑ
 • SPIEGEL Α. R.(ΣΕΙΡΑ SCHAUM’S), ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, 2003 ,ΑΘΗΝΑ
 • ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ Γ., ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 2007, ΑΘΗΝΑ
 • ΚΟΥΤΡΑΣ Μ.Β., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, 2002, ΑΘΗΝΑ
 • ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Χ., ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, τ.Ι, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, 1990, ΑΘΗΝΑ

 

2. Προγραμματισμός

Αλγόριθμοι για επίλυση προβλημάτων, δομές προγραμματισμού, βασικές δομές δεδομένων, αναδρομικότητα, αλγόριθμοι ταξινόμησης. Προγραμματισμός στη γλώσσα C και συγκεκριμένα: Τύποι δεδομένων της C. Τελεστές (λογικοί, αριθμητικοί, bit). Δομές ελέγχου και επανάληψης. Συναρτήσεις. Πίνακες. Δείκτες. Σύνθετοι τύποι δεδομένων (δομές, ενώσεις, απαριθμήσεις). Είσοδος/έξοδος με αρχεία. Συναρτήσεις βιβλιοθήκης. Εντολές του προεπεξεργαστή. Δυναμική διαχείριση μνήμης.

 

Βιβλιογραφία

 • DEITEL H.M., DEITEL P.J., C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ, 2017, ΑΘΗΝΑ
 • KERNIGHANB.W., RITCHIED.M, Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 1990, ΑΘΗΝΑ

 

3. Ψηφιακή Τεχνολογία και Εφαρμογές Τηλεματικής

Αναπαράσταση δεδομένων, αριθμητικά συστήματα, αριθμητικές και λογικές πράξεις, οργάνωση υπολογιστών, μονάδες εισόδου εξόδου, κύρια και βοηθητική μνήμη, η ιεραρχία της μνήμης, βασικές έννοιες δικτύων υπολογιστών, σχεδίαση αλγορίθμων, δομή και λειτουργία υπολογιστών, εκτέλεση προγραμμάτων, λειτουργικά συστήματα.

 

Βιβλιογραφία

 • FOROUZAN Β.Α., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006, ΑΘΗΝΑ
 • GOLDSCHLAGERL., LISTERA. (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κ. ΧΑΛΑΤΣΗΣ), ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 5η ΕΚΔΟΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΣ, 2000, ΑΘΗΝΑ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
1-15 Νοεμβρίου προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και αστυνομική ταυτότητα

Την αίτηση για συμμετοχή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Από 1 έως 20 Δεκεμβρίου (ακριβείς ημέρες και ώρες ανακοινώνονται μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων στις Γενικές Ανακοινώσεις)