Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος μας, την Πέμπτη 03/12/2020 και ώρα 17.30, θα πραγματοποιήσει διάλεξη ο κ. Νίκος Χούσος, VP ofEngineering at Sentio Solutions Inc.

 

Nikos Houssos has more than 15 years of experience building and leading large technology units in varioussectors: health IoT, FMCG big data analytics, digital media and publishing, microelectronics. He has supervisedthe development and release of a range of commercial software products used by numerous Fortune 500 clients. He has been instrumental in the development of national and European research infrastructures and internationalinteroperability standards in the areas of digital libraries and research information management. He holds a PhD inComputer Science from the University of Athens and has served as an Adjunct Professor at the TechnicalUniversity of Crete. He is currently VP of Engineering at Sentio Solutions Inc., the San Francisco-based companybehind the Feel Emotion Sensor (myfeel.co).

 

Το θέμα της διάλεξης είναι: "Building a real-life AI-based product for emotion recognition

Για την σύνδεση παρακαλούμε να συμμετέχετε μέσω Zoom Meeting: https://zoom.us/j/92884384116 Meeting ID: 928 8438 4116  

Θα θέλαμε επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι η διάλεξη αποτελεί τμήμα του Σεμιναρίου και η παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι υποχρεωτική.

Τις διαλέξεις μπορούν να παρακολουθήσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος μας καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό του Πανεπιστημίου.

 

Με εκτίμηση,

Η Γραμματεία του ΠΜΣ