21/02/2011: Εκλογές ΔΕΠ - Ορισμός Εκλεκτορικού ΣώματοςΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Στατιστική – Θεωρία Πιθανοτήτων και Εφαρμογές»

Ημερομηνία σύγκλησης Γ.Σ.Ε.Σ. για ορισμό Εκλεκτορικού Σώματος: 21.02.2011

Εκλεκτορικό σώμα

 1. Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοίωση Διακριτών Συμβάντων με Υπολογιστή», (ΦΕΚ 814/31.08.2010, τ. Γ΄)
 2. Αντζουλάκος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πιθανότητες», (ΦΕΚ 238/11.08.2006, τ΄ Ν.Π.Δ.Δ).
 3. Γεωργιακώδης Φώτιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής,  με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική», (ΦΕΚ 245/21.08.2006,  τ΄ Ν.Π.Δ.Δ).
 4. Δελλαπόρτας Πέτρος, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική», (ΦΕΚ 260/14.09.2006, τ. Γ΄).
 5. Ηλιόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική», (ΦΕΚ 135/25.02.2010, τ. Γ΄)
 6. Καραμπατζός Γεώργιος, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική», (ΦΕΚ 147/05.09.1996, τ. Ν.Π.Δ.Δ.)
 7. Κούτρας Μάρκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική και Εφαρμοσμένες Πιθανότητες», (ΦΕΚ 210/31.08.2000,  τ΄ Ν.Π.Δ.Δ.)
 8. Νικολαΐδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα και Μοντελοποίηση Συστημάτων-Ψηφιακές Βιβλιοθήκες», (ΦΕΚ 352/17.04.2008, τ. Γ΄)
 9. Παπαδάτος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών,  Τμήμα Μαθηματικών, με γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες και Στατιστική», (ΦΕΚ 294/02.05.2007, τ. Γ΄)
 10. Παπασταυρίδης Σταύρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, με γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα, Συνδυαστική, Πιθανότητες», (ΦΕΚ 177/ 29.10.1990, τ΄ Ν.Π.Δ.Δ.)
 11. Παπασταυρίδης Σταύρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, με γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα, Συνδυαστική, Πιθανότητες», (ΦΕΚ 177/ 29.10.1990, τ΄ Ν.Π.Δ.Δ.)

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 04.03.2011