Σύνθεση ΟΜ.Ε.Α.

Βαμβακάρη Μαλβίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος

Βαρλάμης Ηρακλής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τέτα Σταμάτη, Επίκουρη Καθηγήτρια