ΕΠ40 - Συστήματα Λήψης Αποφάσεων

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ40

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 6

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT228/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τα συστήματα λήψης απόφασης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το παρόν μάθημα θα προσφέρει μία πρώτη εικόνα πάνω στα συστήματα και τις διαδικασίες λήψης απόφασης καθώς και θα εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά μέσα προσομοίωσης λήψης αποφάσεων στο εργαστήριο. Σημαντική επιδίωξη του συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκομίσουν γνώσεις σε βάθος καθώς και δεξιότητες που θα τους διευκολύνουν την ενασχόληση με τα συστήματα λήψης απόφασης και σε επαγγελματικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες της αγοράς. Για αυτό το λόγο πέραν από τις θεωρητικές διαλέξεις θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές επίλυσης πρακτικών ασκήσεων και εργαστηριακών προσομοιώσεων.

Περιεχόμενο

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Επιχειρισιακή Έρευνα- Τύποι προβλημάτων λήψης απόφασης- Παράμετροι Αποφάσεων- Υποστήριξη Διαδικασιών Λήψης Απόφασης- Κατηγοριοποίηση Προβλημάτων Απόφασης- Φάσεις Διαδικασίας Λήψης Απόφασης- Συνιστώστες Συστημάτων Υποστήριξης Απόφασης- Αρχιτεκτονικές- Προβληματικές Αποφάσεις- Πολυκριτηριακά Προβλήματα Απόφασης- Πολυκριτηριακές Διαδικασίες Λήψης Απόφασης- Διαγράμματα Ροής Απόφασης- Μεθόδοι πολυκριτηριακής θεωρίας χρησιμότητας- Μέθοδοι σχέσεων υπεροχής- Mέθοδοι λήψης αποφάσεων πολλαπλών στόχων ή προγραμματισμός στόχων- Μέθοδοι ανάλυσης προτιμήσεων- Μέθοδοι θεωρίας ακατέργαστου συνόλου- Αβεβαιότητα στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων- Μελέτες Περίπτωσης Λήψης Απόφασης- Προσομοίωση συστημάτων λήψης απόφασης

Τρόπος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση 60% που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Επίλυση προβλημάτων
- Συγκριτική και συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Ατομικές/Ομαδικές Εργασίες Προσομοίωσης Συστημάτων Λήψης Απόφασης 40%

Βιβλιογραφία

-ΣυστήματαΥποστήριξηςΑποφάσεων,Συγγραφείς:ΝικόλαοςΜατσατσίνης,ISBN:978-960-6759-44-4,EκδόσειςΝέωνΤεχνολογιώνΙδιωτικήΚεφαλαιουχικήΕταιρεία -ΠολυκριτήριεςΤεχνικεςΤαξινόμησης:ΘεωρίακαιΕφαρμογές,Συγγραφείς:ΜιχάληςΔούμπος,ΚωνσταντίνοςΖοπουνίδης,ISBN:960-209-449-4,ΔιαθέτηςΕκδότης:ΕκδόσειςΚλειδάριθμοςΕΠΕ -DecisionAnalysisforManagementJudgment,5thEdition,PaulGoodwin,GeorgeWright,ISBN:978-1-118-74073-6May2014496Pages