ΕΠ262 - Διαχείριση Υποδομών Νέφους

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ262

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 7

Μονάδες ECTS: 5

URL: Δεν υπαρχει

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να έχει μια ολοκληρωμένη γνώση για τα προβλήματα και τις τεχνικές εξασφάλισης απόδοσης στα υπολογιστικά νέφη, τα δυναμικά υβριδικά συστήματα νέφους/άκρων καθώς και τα διαθέσιμα εργαλεία για την προσομοίωση της συμπεριφοράς νεφών.

Περιεχόμενο

Υπολογιστική νέφους, Διαχείριση πόρων, υποδομών και εφαρμογών, Ανάλυση απόδοσης, Ποιότητα υπηρεσιών, Ανοχή σε σφάλματα, Εξισορρόπηση φόρτου εργασίας και μοντελοποίηση,
Υπολογιστική των άκρων, Παραλλαγές cloud toolkits για την υπολογιστική των άκρων, Συνδυασμός Άκρων/Νέφους, Προσομοιωτές Νέφους, Υβριδικά συστηματα

Τρόπος Αξιολόγησης

Γραπτή Εξέταση ή Εργασία Εξαμήνου

Βιβλιογραφία

Cloud Computing Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική 1η Εκδ.
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658783
Έκδοση: 1η Εκδ./2015
Συγγραφείς: Ricardo Puttini, Thomas Erl, Zaigham Mahmood
ISBN: 9789605126865
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ

Future Generation Computer Systems,
IEEE Transactions on Cloud Computing
IEEE Transactions on Services Computing