Στα πλαίσια του έργου THELXINOE στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, πανεπιστήμια από την Ευρώπη και την Ωκεανία συνεργάζονται με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου ερευνητών. Το έργο προσφέρει σε ερευνητές των ιδρυμάτων σύντομης διάρκειας εκπαίδευση (1-3 μήνες) σε εταιρίες, φορείς του δημοσίου, ΜΚΟ κλπ με στόχο την αμφίδρομη ανταλλαγή ερευνητών μεταξύ των δύο ηπείρων. Στο έργο εκτός από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής (http://www.dit.hua.gr) συμμετέχουν:

Ιστοσελίδα προγράμματος:
https://sites.google.com/site/emthelxinoe/
Στην ανωτέρω ιστοσελίδα περιγράφεται με λεπτομέρεια η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για
μετακίνηση, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία μετακίνησης αυτή καθαυτή.

Λεπτομέρειες για τις προσκλήσεις και τις προθεσμίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων (υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων και μελών ΔΕΠ) βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://sites.google.com/site/emthelxinoe/call

Λεπτομέρειες για τα θεματικά πεδία ενδιαφέροντος κάθε συμμετέχοντος Πανεπιστημίου βρίσκονται στον
παρακάτω σύνδεσμο:
https://sites.google.com/site/emthelxinoe/thematic_fields

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Γιώργος Δημητρακόπουλος, Λέκτορας
Ομήρου 9, Αθήνα  177 78, Ελλάδα
Τηλ:    ++30-210-9549426
Fax:    ++30-210-9549401
e-mail:  gdimitra[at]hua[dot]gr